Search for:

ระบบการรับสมัคร

1. รับเอกสารความต้องการสมัครงาน
2. คุณสมบัติที่ร้องขอได้รับจากตัวแทนหรือนายจ้างของเรา
3. วางแผนและกระจายความต้องการทั้งหมดไปยังสาขาย่อยของเรา
4. การทดสอบเบื้องต้นทำโดยแต่ละสาขาย่อย

5. สัมภาษณ์โดยตัวแทนหรือนายจ้าง

6. การเตรียมความพร้อมเบื้องต้นเช่นหนังสือเดินทางและการตรวจสุขภาพ
7. ขอข้อมูลอาชญากร จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
8. ใบแจ้งค่าใช้จ่าย (2 วันทำการ) กับกรมจัดหางาน
9. ติดต่อสถานทูตต่างประเทศในประเทศไทย เพื่อยื่นขอวีซ่า
10. กรมการจัดหางานยื่นขอใบอนุญาตส่งออกแรงงาน (5 วันทำการ)
11. ฝึกอบรมตามแผนกจัดหางานและลงนามในสัญญาจ้าง (2 วันทำการหรือ 1 วันทำการในกรณีเร่งด่วน)
12. ยืนยันกำหนดการส่งมอบให้ตัวแทนหรือนายจ้าง
13. การจองเที่ยวบิน
14. จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นในการโอนย้ายคนงาน
15. จัดส่งคนงาน
หมายเหตุ: กระบวนการข้างต้นเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับในปัจจุบัน แต่อาจมีการแก้ไขตามการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและข้อบังคับได้ตลอดเวลา

กระบวนการสรรหาในต่างประเทศ

การตอบกลับจากพนักงานของเรา

บริษัทในไต้หวัน

• MING YI MOLD CO.,LTD
• HSN SUN STEEL CORPORATION
• CENG CHUN INDUSTRIAL CO.,LTD
• DIMO TECHNOLOGY COMPANY LTD
• KO SHENG ENTERPRISE CO.,LTD
• CHIA TA CORTON CO.,LTD
• MEMMINGER-TRO ( ASIA ) CO.,LTD
• KUN TENG INDUSTRY CO.,LTD
• SWANSON PLASTICS CO.,LTD
• CHAANQ KWEN ENTERPRISE CO.,LTD
• UNION MANUFACTURING CO.,LTD
• HORNG-FU HARDWARE CO.,LTD
• HSIE SHI INDUSTRIAL CO.,LTD
• YATA STEEL CO.,LTD
• SAN NENG PAINT CO.,LTD
• CHIA SHINN RUBBER INDUSTRY CO.,LTD
• PEK CROWN PAPER CO.,LTD
• CHENG SHIN RUBBERIND CO.,LTD
• CHIAN YI KNITTING CO.,LTD
• TA HSING ELECTRIC WIRE & CABLE CO.,LTD

หน่วยงานพันธมิตรของเราในไต้หวัน

1. CENTRAL HUMAN-RESOURCE & MANAGEMENT CO., LTD
2. GOOD POWER RESOURCES INTERNATIONAL CO., LTD
3. HONORABLE CO., LTD
4. GOLDEN - EVER COMPANY
5. HUA TAI BUSINESS MANAGEMENT & CONSULTING CO.,LTD
6. GOLDEN BROTHER INTERNATIONAL
7. BOSS INTERNATION CORPORATION
8. SURYA INTERNATIONAL CO.,LTD
Employers :
• ABINGDON MEAT PACKER LTD.
• AMBER VALLEY MUSHROOM LTD.
• CARMELA ESTATES WINERY
• CONFORM WORKS INC.
• CONTINENTAL MUSHROOM LTD.
• J & F FRESH PICK
• KNAPP’S COUNTRY MARKET-1005428 ONTARIO LTD.
• PYRAMID FARMS
• PERMA-CAST CONCRETE CONTRACTING LTD.
• PICCIONI BROS. MUSHROOM FARMS LTD.
• R & N MAINTENANCE 1005428 ONTARIO LTD.
• ROL-LAND FARMS LIMITED

งานบริหารกำลังคน

Employers :
• GREENSCAPE WATERING SYSTEM LTD.
• GREEN TEAM LANDSCAPING
• SEPALLO FOOD INGREDIENTS
• SUNRISE POULTRY PROCESSORS
• SUNWEST FOOD PROCESSING LTD.
• TIMBER TECH TRUSS INC.
• WESTCON PRECAST

บริษัท จัดหางานของเราในอิสราเอล

Employers :
• PEIROT SHELI LTD.
• UZAN ARIE
• EVEN YITZHAK
• NES OR OHAD
• OVITS DORON
• CH.AVIMER
• AKRI SHIM’ON

Recruitment system

Remark: the processes above are complied with present law and regulations but amendments may be made According to changes in law and regulations at any point of time.

Why Thai workforce ?

Surveys have shown that foreign employers view Thai workers as being productive, obedient, hard working. adaptable, resilient and friendly with a positive outlook on life, in order to better prepare the Thai workforce for employment abroad, V. Dragon has established a series of training and certification system to guarantee that the ability of Thai workers’ in particular sectors at the minimum comply with or exceed Intonational acceptable standards.

This system of training and certification for specified labour sectors would complement a national labour standard system

establishing a set of minimum criteria on the knowledge. ability and skills of Thai workers.

Approximately 30% of Thai workers overseas are technical worker such as transport equipment operations Another 40% are

labourers in fields such as construction, the remainder could be evenly divided between the manufacturing agriculture and services sectors

Thailand would actively coordinate with labour receiving countries to reach a common understanding and acceptance of the

With this as their background Thai workers have shown that they are productive, obedient, and hardworking

adaptable, friendly with a positive outlook on life, Thai workers are willing to receive reasonable wages and

are competitive compared to wages for similar manpower of other countries.

ติดต่อเรา

02-530-9050

02-949-0853

info@vdragon.net

www.vdragon.net